Trao tặng máy tính tại trường THCS Yên Nam

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em ” do Thủ tướng chính phủ phát động , ngày 17 tháng 9 năm 2021 Cty Máy Tính Hà Nam trao phần quà là bộ máy tính để bàn tại trường THCS Yên Nam , Thị xã Duy Tiên , Tỉnh Hà Nam .

Trả lời